PRIDE – Sgrinio a Rhwydweithio

nos Iau, 17eg o Dachwedd 2016 @ 18:00 – 21:45, Sinema’r Atrium, USW

Mae’n bleser gan BECTU a Brifysgol De Cymru eich gwahodd i ymuno â ni mewn sgrinio arbennig o’r ffilm ‘Pride’ yng ngwmni David Donovan (cyn lowr / Swyddog Genedlaethol Undeb BECTU) a Daryl Perrins, Darlithydd yn y Brifysgol.

Mae’r stori yn seiliedig ar y berthynas unigryw a adeiladwyd rhwng Undeb Cenedlaethol y Glowyr yng Nghwm Tawe a’r gymuned Lesbiaidd a Hoyw yn Llundain yn ystod Streic y Glowyr yn yr 80au. Un o’r ymgyrchwyr allweddol Undeb y Glowyr oedd David Donovan (a chwaraeir gan Patrick Considine).

pride_poster