Mentora

Bectu Cymru – Mentoring 4 Screen

 

 Hoffech chi gael eich mentora?

 Ydych chi’n gweithio mewn gradd crefft, technegol neu chynhyrchu mewn teledu a ffilm yng Nghymru?

Efallai y byddwch yn gymwys i gael mentora am ddim o dan raglen fentora newydd gyffrous – Mentoring 4 Screen – o Bectu Cymru, gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan y diwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan y BFI fel rhan o raglen Future Film Skills.

Mae mentora yn bartneriaeth lle mae mentor mwy profiadol yn rhannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd gyda chi.Anogir, herior a chefnogir y mentorai gan y mentor i ddysgu a gwneud cynnydd.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ymlaen ac os oes angen eglurhad pellach arnoch, cysylltwch ag Anna Wynn Roberts, hwylusydd y rhaglen fentora: aroberts@bectu.org.uk

Darllenwch mwy …..Mentai

Ffurflen Gais – Mentai

Hoffech chi fod yn fentor?

 

Ydych chi’n gweithio ym myd teledu a/neu ffilm yng Nghymru?

Hoffech chi rannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth â rhywun sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa neu yng nghanol eu gyrfa a sydd eisiau symud ymlaen? Ydych chi’n aelod o Bectu?

Os felly gallwch wneud cais i fod yn fentor o dan raglen fentora newydd cyffrous a ddarperir gan Bectu Cymru sy’n rhedeg tan Mehefin, 2021. Cefnogir y fenter gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, gan ddefnyddio cronfeydd y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan y BFI fel rhan o raglen Future Film Skills.

Fel mentor, byddwch yn rhannu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch mewnwelediadau gyda’r mentorai i’w helpu i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol yn eu gyrfa.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ymlaen ac os oes angen eglurhad pellach arnoch, cysylltwch ag Anna Wynn Roberts, hwylusydd y rhaglen fentora: aroberts@bectu.org.uk

Darllenwch Mwy ….Mentoriaid

Ffurflen Gais Mentoriaid

Cefnogir rhaglen ‘Mentora 4 Sgrin’ Bectu gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan y diwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan y BFI fel rhan o raglen Sgiliau Ffilm y Dyfodol.  Darperir cymorth mewn da drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru drwy raglen ddysgu CULT Cymru ar y cyd