Hyfforddi a Digwyddiadau

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk


CYRSIAU HYFFORDDIANT CYFREDOL

 

Dyddiad TeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
18/06/19Lansiad: Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr (BECTU)Ymunwch â ni i lansiad Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU (Cymru) yng nghwni Dafydd Elis-Thomas, Driprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i'w gynnal yn y Senedd, Bae Caerdydd ddydd Mawrth 18 Mehefin o 12.00 - 13.30.Y Senedd
Bae Caerdydd
CF10 5AL

Archebwch
09-11/07/19 lightsNA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.Coleg Frenhinol Cerdd a Drama
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Archebwch!
18/07/19Gweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi. 1 Heol Y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD

Archebwch nawr!
02/10/19trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.1 Heol Y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD

Archebwch
03/10/19trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.Theatr Glan yr Afon
Kingsway
Casnewydd

Archebwch
CYRSIAU SYDD WEDI BODCysylltwch â ni er mwyn trafod cynnal y cyrsiau yma eto.
Gweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi. 1 Heol Y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD

Archebwch!
DiSC - Adnabod eich steil RheoliMae'r adnodd a'r gweithdy hwn yn berthnasol i reolwyr neu goruwchwylwyr ar bob lefel (cyflogedig neu llawrydd), yn ogystal â unigolion sydd eisiau dysgu mwy am ei steil cyfathrebu neu am rheoli/goruwchwylio yn y dyfodol.
Perfformiad Gwych Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn defnyddio ffyrdd hwyliog a phwerus i edrych ar y credoau sy'n ein cyfyngu neu'n ein rhyddhau tra byddwn ar y llwyfan.
red-cross-303433_640Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng - (1 diwrnod) Dysgwch sut i ddelio ag argyfwng cymorth cyntaf.
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
Gweithdy Ariannu eich prosiect

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi.
lightsNA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phŵer dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.
questions-1014060_640Annog a Mentora.Nod y cwrs deuddydd hwn yw galluogi gweithwyr sefydledig yn y sector creadigol sy'n frwdfrydig dros ddysgu a datblygu i annog a chefnogi eu cyd-weithwyr yn effeithiol drwy arferion hyfforddi a mentora. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys gweithdy deuddydd wedi'i ddilyn gan ymarfer annog a mentora
hands-565602_19202Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer bobl GreadigolGwella eich llythrennedd iechyd meddwl i adnabod arwyddion a symptomau o gyflyrau iechyd meddwl.
questions-1014060_640Annog a Mentora. (Cwrs Gloywi)Nod y sesiwn glowyi hwn yw diweddaru sgiliau yn y maes hwn a rhannu arfer orau gyda chrewyr eraill
flag-75047_1280Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern - CaerdyddNod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.
voiceYnganu Safonol RP (hanner diwrnod) I actorion sydd eisiau datblygu acen RP ar gyfer teledu, ffilm a theatr.
red-cross-303433_640Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)Hyfforddi i fod yn berson Cymorth Cyntaf.
twitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)
logo_wordpressCreu Gwefan WordPress - (1 diwrnod) Dysgwch sut i greu, awduro a rheoli gwefan eich hunan ar WordPress.com
lightsNA7909-(1) Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (1 diwrnod - Caerdydd) Mae'r cwrs yma NA7909- (1): AR GYFER POBL SYDD EISOES WEDI CWBLHAU CWRS CREATIVE SKILLSET YN UNIG ac yn dal copi o'u tystysgrif. Mae'n asesiad ymarferol un dydd gan fod y dystysgrif Skillset bresennol yn cyfrif fel dysgu achrededig blaenorol.
clef-145825_640Gweithdy Cylchdro Llais i Gantorion - CaerdyddYdych chi erioed wedi bod awyddus i ddysgu am gylchdro ‘looping’ llais byw?
Fe fydd Tobias Hug, ‘looper’ profiadol, canwr a cappella a beatboxer yn eich gosod ar y trywydd iawn!
BECTU Dathlu'r Diwydiannau CreadigolOs ydych chi’n gweithio y tu ôl i’r llenni yn y byd teledu, ffilm, theatr neu ddigwyddiadau byw, dyma gyfle i ddysgu am y cymorth sylweddol sydd ar gael gan BECTU.
logo_wordpressCreu Gwefan WordPress - (1 diwrnod) Dyswch sut i greu, awduro a rheoli gwefan eich hunan ar WordPress.com
twitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)
2000px-Logo_of_Google_Drive.svgGweithio'n Effeithiol: Dulliau Cyd-weithio - (1 diwrnod) Dod i'r afael a systemau cyd-weithio e.e. Google Drive and Trello
idea-1014016_1920Cyd-Weithio i Bobl Greadigol - (1 neu ½ diwrnod)Ymunwch â ni am ddiwrnod (neu ½ diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector creadigol.
copyright-98570_640Cafê CULT - Blas ar Sgiliau Digidol Dewch i ddarganfod mwy am Weithdai Sgiliau Digidol newydd CULT Cymru, a'r tueddiadau diweddaraf i weithio'n effeithiol.
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
questions-1014060_640Gloywi Sgiliau Annog a Mentora - Caerdydd (2 awr)Cyrsiau gloywi sgiliau parhaus i aelodau sydd wedi mynychu ein cyrsiau Annog a Mentora.
teacher-1014055_1920Hyfforddi'r Hyfforddwr - (3 diwrnod) Dysgu sut i rannu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad.
idea-1014016_1920Gweithdy Cyflwyno Syniadau - (1 diwrnod)Darganfod sut i gyflwyno eich synidau.
idea-1014016_1920Rhwydweithio i Bobl Greadigol - (3 awr)Gweithdy rhyngweithiol a hwyliog. Cewch gyfle i ddefnyddio technegau a sgiliau i rwydweithio'n fwy hyderus.
trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.
lightsTystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES) - (2 diwrnod)Ar gyfer trydanwyr neu dechnegwyr goleuo sy'n gweithio mewn Darlledu, Ffilm neu Theatr.
sign-304041_640Hyfforddiant Diogelwch TânGwybod beth i'w wneud mewn achos o dân.
teacher-1014055_1920Hyfforddiant Llythrennedd Carbon - (1 day)Dysgwch sut i leihau eich ôl troed carbon a chreu cynyrchiadau mewn ffordd fwy cynaliadwy.
red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Ail-ardystio Adnewyddu eich sgiliau Cymorth Cyntaf.
hands-565602_19202Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl GreadigolGwella eich llythrennedd iechyd meddwl i adnabod arwyddion a symptomau o gyflyrau iechyd meddwl.
masks-40963_1280Sut i creu sioe unigolDysgwch sut i berfformio sioe unigol eich hun.
martial24Ymladd Llwyfan - (1 diwrnod) Hyfforddiant ymladd llwyfan di-arfog ac arfog (cleddyf a chyllyll) ar gyfer actorion - Caerdydd (1 diwrnod)
penguin-149035_1280Front of House TrainingHyfforddiant blaen tŷ.
MU Logo_50mm_MUOrange_CMYK (2)Beth yw'r Fargen? Cyngor Cytundebol gan Undeb y Cerddorion Ymunwch â Mark Melton cyfreithiwr diwydiant cerddoriaeth a Paul Gray o Undeb y Cerddorion am drosolwg o'r cytundebau fwyaf cyffredin a welir gan gerddorion a chyfansoddwyr.
clef-145825_640Syncs 'n Sessions - SyncsDod o hyd i ffyrdd o wneud y mwyaf o'ch cerddoriaeth “sync’d”.
idea-1014016_1920PRIDE - BECTU Cymru a USW Sgrinio a RhwydweithioYmunwch â ni mewn sgrinio arbennig o'r ffilm 'Pride' yng ngwmni David Donovan, BECTU a Daryl Perrins, USW.
copyright-98570_640Cafe CULT - Eiddo DeallusolCael gwybod am Nodau Masnach a Gwaith Amddifad.

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd