Hyfforddi a Digwyddiadau

Yn seiliedig ar ein holiadur dysgu mae CULT Cymru yn trefnu amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ledled Cymru. Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch sian@bectu.org.uk


CYRSIAU HYFFORDDIANT CYFREDOL

 

Dyddiad TeitlGwybodaethLleoliad ac Archebu
questions-1014060_640Hyfforddi a Mentora.Sesiynau gloywi maint byr ar gyfer y rhai sydd wedi ymgymryd â chwrs dau ddiwrnod hyfforddi a mentora CULT Cymru neu gyrsiau tebyg. Y nôd yw diweddaru sgiliau yn y maes hwn a rhannu arfer orau gyda chrewyr eraill.I'w gadarnhau
23/01/19 twitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales
Bryn Menai,
Holyhead Road
BANGOR
LL57 2JA

Archebu
24/01/18logo_wordpressCreu Gwefan WordPress - (1 diwrnod) Dysgwch sut i greu, awduro a rheoli gwefan eich hunan ar WordPress.com Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales
Bryn Menai,
Holyhead Road
BANGOR
LL57 2JA

Archebu
30,31/01/19 -01/02/19red-cross-303433_640Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)Hyfforddi i fod yn berson Cymorth Cyntaf.No Fit State Circus
Four Elms Road
Adamsdown
Caerdydd
CF24 1LE

Archebu
5/02/19trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.Ystafell 3
1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD

Archebu
CYRSIAU SYDD WEDI BODCysylltwch â ni er mwyn trafod cynnal y cyrsiau yma eto.
hands-565602_19202Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer bobl GreadigolGwella eich llythrennedd iechyd meddwl i adnabod arwyddion a symptomau o gyflyrau iechyd meddwl.Canolfan Mileniwm
Ystafell Siapan
Bute Place
Cardiff Bay
CF10 5AL

Wedi gwerthu allan
twitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)
logo_wordpressCreu Gwefan WordPress - (1 diwrnod) Dysgwch sut i greu, awduro a rheoli gwefan eich hunan ar WordPress.com
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
lightsNA7909-(3)
Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (3 diwrnod - Caerdydd)
Mae'r rhaglen hyfforddi achrededig newydd City - Guilds NA7909 (3) yn disodli'r hen Dystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES). Mae'r cwrs wedi cael ei greu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda ph?er dros dro, yn enwedig (ond nid yn unig) yn y meysydd darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau a digwyddiadau arddangosfa.
lightsNA7909-(1) Systemau Trydanol Dros Dro Achrededig City & Guilds (1 diwrnod - Caerdydd) Mae'r cwrs yma NA7909- (1): AR GYFER POBL SYDD EISOES WEDI CWBLHAU CWRS CREATIVE SKILLSET YN UNIG ac yn dal copi o'u tystysgrif. Mae'n asesiad ymarferol un dydd gan fod y dystysgrif Skillset bresennol yn cyfrif fel dysgu achrededig blaenorol.
flag-75047_1280Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern - CaerdyddNod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.
clef-145825_640Gweithdy Cylchdro Llais i Gantorion - CaerdyddYdych chi erioed wedi bod awyddus i ddysgu am gylchdro ‘looping’ llais byw?
Fe fydd Tobias Hug, ‘looper’ profiadol, canwr a cappella a beatboxer yn eich gosod ar y trywydd iawn!
BECTU Dathlu'r Diwydiannau CreadigolOs ydych chi’n gweithio y tu ôl i’r llenni yn y byd teledu, ffilm, theatr neu ddigwyddiadau byw, dyma gyfle i ddysgu am y cymorth sylweddol sydd ar gael gan BECTU.
logo_wordpressCreu Gwefan WordPress - (1 diwrnod) Dyswch sut i greu, awduro a rheoli gwefan eich hunan ar WordPress.com
twitter-1174824_640Cyfryngau Cymdeithasol - (1 diwrnod)Tyfu'ch presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, LinkedIn)
2000px-Logo_of_Google_Drive.svgGweithio'n Effeithiol: Dulliau Cyd-weithio - (1 diwrnod) Dod i'r afael a systemau cyd-weithio e.e. Google Drive and Trello
idea-1014016_1920Cyd-Weithio i Bobl Greadigol - (1 neu ½ diwrnod)Ymunwch â ni am ddiwrnod (neu ½ diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector creadigol.
copyright-98570_640Cafê CULT - Blas ar Sgiliau Digidol Dewch i ddarganfod mwy am Weithdai Sgiliau Digidol newydd CULT Cymru, a'r tueddiadau diweddaraf i weithio'n effeithiol.
doofipiggybankGweithio'n llawrydd ar gyfer pobl Creadigol - (1 diwrnod)Sut i sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd / unig fasnachwr
questions-1014060_640Hyfforddi a Mentora.Hyfforddi i fod yn fentor.
questions-1014060_640Gloywi Sgiliau Annog a Mentora - Caerdydd (2 awr)Cyrsiau gloywi sgiliau parhaus i aelodau sydd wedi mynychu ein cyrsiau Annog a Mentora.
teacher-1014055_1920Hyfforddi'r Hyfforddwr - (3 diwrnod) Dysgu sut i rannu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad.
idea-1014016_1920Gweithdy Cyflwyno Syniadau - (1 diwrnod)Darganfod sut i gyflwyno eich synidau.
idea-1014016_1920Rhwydweithio i Bobl Greadigol - (3 awr)Gweithdy rhyngweithiol a hwyliog. Cewch gyfle i ddefnyddio technegau a sgiliau i rwydweithio'n fwy hyderus.
trip-hazard-98658_1280Pasbort Iechyd a Diogelwch (CRISP) - (1 diwrnod)Cwrs iechyd a diogelwch a'i gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw.
lightsTystysgrif Skillset mewn Systemau Trydanol Dros Dro (SCiTES) - (2 diwrnod)Ar gyfer trydanwyr neu dechnegwyr goleuo sy'n gweithio mewn Darlledu, Ffilm neu Theatr.
sign-304041_640Hyfforddiant Diogelwch TânGwybod beth i'w wneud mewn achos o dân.
teacher-1014055_1920Hyfforddiant Llythrennedd Carbon - (1 day)Dysgwch sut i leihau eich ôl troed carbon a chreu cynyrchiadau mewn ffordd fwy cynaliadwy.
red-cross-303433_640Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng - (1 diwrnod) Dysgwch sut i ddelio ag argyfwng cymorth cyntaf.
red-cross-158454_1280Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Ail-ardystio Adnewyddu eich sgiliau Cymorth Cyntaf.
hands-565602_19202Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl GreadigolGwella eich llythrennedd iechyd meddwl i adnabod arwyddion a symptomau o gyflyrau iechyd meddwl.
voiceYnganu Safonol RP (hanner diwrnod) I actorion sydd eisiau datblygu acen RP ar gyfer teledu, ffilm a theatr.
masks-40963_1280Sut i creu sioe unigolDysgwch sut i berfformio sioe unigol eich hun.
martial24Ymladd Llwyfan - (1 diwrnod) Hyfforddiant ymladd llwyfan di-arfog ac arfog (cleddyf a chyllyll) ar gyfer actorion - Caerdydd (1 diwrnod)
penguin-149035_1280Front of House TrainingHyfforddiant blaen t?.
MU Logo_50mm_MUOrange_CMYK (2)Beth yw'r Fargen? Cyngor Cytundebol gan Undeb y Cerddorion Ymunwch â Mark Melton cyfreithiwr diwydiant cerddoriaeth a Paul Gray o Undeb y Cerddorion am drosolwg o'r cytundebau fwyaf cyffredin a welir gan gerddorion a chyfansoddwyr.
clef-145825_640Syncs 'n Sessions - SyncsDod o hyd i ffyrdd o wneud y mwyaf o'ch cerddoriaeth “sync’d”.
idea-1014016_1920PRIDE - BECTU Cymru a USW Sgrinio a RhwydweithioYmunwch â ni mewn sgrinio arbennig o'r ffilm 'Pride' yng ngwmni David Donovan, BECTU a Daryl Perrins, USW.
copyright-98570_640Cafe CULT - Eiddo DeallusolCael gwybod am Nodau Masnach a Gwaith Amddifad.

Gweler ein Polisi Canslo ac Ad-daliadau

Gweler ein Polisiau Preifatrwydd