Digwyddiad rhwydweithio Film a Theledu

Ble?
O’Neill’s St Mary Street
85-87 Saint Mary Street
Cardiff
CF10 1DW

Pryd? 26/09/19 am 19:00 – 23:00

Ymunwch â ni yn O’ Neills ‘ ar y 26ain o Fedi ar gyfer yr wythfed o’ n digwyddiadau rhwydweithio ffilm a theledu rheolaidd. Wedi ‘ i gyflwyno ar y cyd â BECTU/CULT Cymru, mae ‘ r digwyddiad hwn yn agored i bobl o bob lefel o brofiad yn y diwydiant. Gallwch ddisgwyl noson yn llawn o weithredwyr camera, actorion, animeiddwyr, artistiaid, Cyfarwyddwyr a mwy yn dod at ei gilydd i gymdeithasu a chael gwybodaeth am brosiectau a chyfleoedd gwaith yng Nghaerdydd a ‘ r cyffiniau.

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn cynnwys tri siaradwr gwadd yn rhoi sgyrsiau byr am eu profiadau fel gweithwyr llawrydd yn y diwydiant ffilm a theledu-Cyhoeddir y rhain yn ddiweddarach.

Felly, mynnwch eich tocyn am ddim nawr ac fe welwn ni chi yno!