Cyfeirlyfr

HFM_7-bw

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am gefnogaeth a/neu sefydliadau cyllid.

Undebau

AsiantaethLinc / LogoDisgrifiadCyswllt
Bectu - Yr Undeb Ddarlledu, Adloniant, Sinematograff a Theatr.Bectu yw'r undeb annibynnol i'r rhai sy'n gweithio yn y cyfryngau, celfyddydau ac adloniant.
Cymhorthdal uchel o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a chefnogaeth tuag at ddatbygiad proffesiynol.
Adeilad Unite, 1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SD
ddonovan@bectu.org.uk neu
029 2066 6557 cdonovan@bectu.org.uk
EquityEquity yw'r undeb lafur yn cynrychioli perfformwyr proffesiynol a gweithwyr creadigol eraill ar draws y sbectrwm o'r byd adloniant, creadigol a diwydiannau diwyllianol. Mae aelodaeth yn cynnwys mynediad am ddim i'r gronfa ddata talentau creadigol, Oriel (ww.equityoriel.co.uk).Adeilad Unite, 1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SD
info@cardiff-equity.org.uk
029 2039 7971
MU - Undeb y CerddorionMU logoUndeb y Cerddorion yw'r undeb sy'n cynrychioli cerddorion yn gweithio ym mhob sector o'r byd cerddorol. Mae'r MU yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer cerddorion o bob oed a genres. 199 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 1AJ
cardiff@themu.org
029 2045 6585
WGGB - Undeb yr Ysgrifenwyr.Mae Undeb yr Ysgrifenwyr yn cefnogi ysgrifennwyr Teledu, film, radio, theatr , llyfrau a gemau cyfrifiadurol. Mae Aelodau yn cael cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim yn ogystal a bwletinau gwybodaeth wythnosol, a cylchgrawn chwarterol a digwyddiadau.40 Rosebery Avenue, Llundain, EC1R 4RX
erik@writersguild.org.uk
020 7833 0777
NUJ Training Wales


Mae Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr yn gweithio i wella tâl ac amodau gwaith newyddiadurwyr yn ogystal ac amddiffyn ac hyrwyddo rhyddid cyfryngau, proffesiynoldeb a safonau moesol. Mae’r NUJ yn rhedeg ystod eang o gyrsia ar gyfer newyddiadurwyr yn yr oes ddigidol.Headland House, 308-312 Gray's Inn Road, Llundain, WC1X 8DP
trainingwales1@nuj.org.uk
020 7843 3717 / 3730
Wales TUC CymruMae TUC Cymru yn cynrychioli 50 undeb sydd yn cynrychioli hanner miliwn o aelodau. Mae TUC Cymru yn ymgyrchu dros amodau teg mewn gwaith, gartref a thramor. Mae Addysg TUC Cymru yn cynnig hyfforddiant achrededig o safon uchel drwy rwydwaith o golegau lleol sydd am ddim i aelodau undeb.Adeilad Unite, 1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SD
wtuc@tuc.org.uk
029 2034 7010
Ffederasiwn Cyffredinol Undebau Llafur (GFTU)
Mae Ffederasiwn Cyffredinol Undebau Llafur (General Federation of Trade Unions) (GFTU) yn gweinyddu Ymddiriedolaeth Addysgol y GFTU fel y bo’n cynnig rhaglen lawn o gyrsiau hyfforddi i undebau llafur. Mae’r cyrsiau hyn fel rheol am ddim i aelodau undebau cyswllt ac fe’u cynhelir mewn mannau gwahanol ar hyd y DU.The Lodge, 84 Wood Lane, Leicester LE12 8DB
gftuhq@gftu.org.uk
01509 410853

Diwydiant

AsiantaethLinc / LogoDisgrifiadCyswllt
CULT CymruCULT Cymru - "siop un stop" ar gyfer hyfforddi i bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD

e-bost : siwan@bectu.org.uk
Creative SkillsetCreative Skillset yw corff y diwydiant sydd yn cefnogi sgiliau ac hyfforddiant i bobl ar gyfer y diwydiannau creadigol. Mae grantiau ar gael ar gyfer llawryddion a busnesau.1-3 Grosvenor Place, Suite 5B, Llundain, SW1X 7HJ
info@creativeskillset.org
0207 7139800
Sgiliau Creadigol a DiwylliannolSgiliau Creadigol A Diwylliannol yw'r Cyngor Sgiliau y Sector Hysbysebu,Crefftau, Etifeddiaeth Diwylliannol, Dylunio, Cerdd, Perfformio, Celfyddyd Llên a'r Celfyddydau Gweledol.c/o The Backstage Centre, High House, Production Park, Vellacott Close, Purfleet, Essex, RM19 41AS
cardiff@ccskills.org.uk
07894 566860
Cyngor Celfyddydau CymruCyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff datblygu a chyllido cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. Mae amryw o gyllidau hyfforddi a prosiect ar gael i rai sydd yn gweithio’n llawrydd gyda chymorthdaliadau yn amrywio o £250 hyd £25,000.Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL
gwybodaeth@celf.cymru
0845 8734 900
029 2044 1300

Swyddfa Rhanbarthol Gogledd Cymru
Parc y Tywysog II, Rhodfa'r Tywysog, Bae Colwyn, LL29 8PL
01492 533440

Swyddfa Canolbarth a Gorllewin Cymru
Y Mwnt, 18 Stryd y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT
029 2044 1300
Llenyddiaeth Cymru
Llenyddiaeth Cymru yw’r Cwmni Cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Ymysg y gwasanaethau a gynigir gan Llenyddiaeth Cymru i awduron y mae mentora, ysgoloriaethau awduron, gwybodaeth a chyngor ac asesiadau annibynnol o lawysgrifau.Canolfan Mileniwn Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL
post@llenyddiaethcymru.org
029 2047 2266
Ty Newydd


T? Newydd yw Canolfan Awduron Cymru ac ers 1990 y mae wedi denu awduron o bob rhan o’r byd fel tiwtoriaid ac aelodau o gyrsiau.Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LW
tynewydd@literaturewales.org
01766 522811
Ffilm Cymru WalesMae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi talent (cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac awduron) newydd a phrofiadol yn y diwydiant ffilm drwy gynnig cyllid datblygu, cyngor a gwybodaeth.Canolfan Cyfryngau S4C, Parc Ty Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU
enquiries@ffilmcymruwales.com
029 2076 6931
Sgrîn CymruSgrin Cymru yw’r gwasanaeth darganfod lleoliadau ac hefyd yn cynnig gwasanaeth cofrestru criw arlein yn rhad ac am ddim.De Cymru: Llywodraeth Cymru, Sector Creadigol, 4ydd Llawr, Bayside, St Line House, Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, CF10 5LR
Penny Skuse:
Penny.Skuse@gov.wales
029 2044 4241
07816 452 096

Gogledd Cymru: Ystafell 223, Adeilad Llywodraeth Cymru, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EP
Arwyn Williams:
Arwyn.Williams@gov.wales
01286 662 341
07786 271 680
Ymddiriedolaeth Ddarlledu GymreigMae’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yn darparu cefnogaeth ariannol i unigolion sydd yn dymuno gwella’u sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a’r cyfryngau newydd.Eastfield, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BS
post@ymddiried.cymru
079200 25600
Celfyddydau Rhyngwladol CymruMae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio er mwyn cefnogi, hyrwyddo a datblygu ymarfer proffesiynol ar draws y celfyddydau. Mae’n darparu gwybodaeth ynghylch y celfyddydau yng Nghymru ac yn cefnogi cyfleoedd rhyngwladol drwy ei rhaglenni a chynlluniau ariannu.Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL
info@wai.org.uk
029 2044 1320
Cerddoriaeth Cymunedol CymruMae Cerddoriaeth Cymunedol Cymru (Community Music Wales) yn cynnig hyfforddiant yn y diwydiant cerddoriaeth a Datblygiad Proffesiynol gyda phwyslais gymunedol.Uned 8, 24 Heol Norbury, Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AU
admin@communitymusicwales.org.uk
029 2083 8060

Swyddfa’r Gogledd: Uned 20, Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd, LL551SQ
01286 685248
Cymdeithas Teledu BrenhinolErs dros 80 mlynedd, mae’r Gymdeithas Deledu Brenhinol yn darparu llwyfan i ddadlau am ddyfodol teledu. Mae eu darlithoedd, digwyddiadau a chyhoeddiadau yn cyfrannu'n sylweddol at godi safonau a datblygu arferion.hywel@aim.uk.com
07980 007841

BAFTA CymruMae BAFTA Cymru yn hyrwyddo rhagoriaeth yn y cyfryngau drwy wobrau, dosbarthiadau meistri, digwyddiadau a dangosiadau. Mae tâl aelodaeth blynyddol.Canolfan Gelfyddydau'r Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE
HannahR@bafta.org
029 2022 3898

Arall

AsiantaethLinc / LogoDisgrifiadCyswllt
Busnes Cymru Busnes Cymru ydy gwasanaeth cefnogol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau, gan gynnwys cyngor, mentora a gweithdai.03000 603000
ReActMae'r Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct) yn raglen ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i bobl sy'n byw yng Nghymru ac sy'n wynebu'r posibilrwydd o golli'u swyddi. Cysylltwch â Siân Gale am fwy o wybodaeth.
sian@bectu.org.uk
028 2032 2582
Y Brifysgol AgoredMae’r Brifysgol Agored yn Nghymru yn darparu cyfloedd dysgu drwy addysgu agored ac o bellter. Mae gwefan y Brifysgol Agored Openlearn yn darparu mynediad am ddim i amrywiaeth o ddefnydd arlein addysgol a ddyfynnir o gyrsiau y Brifysgol Agored. 18 Heol Y Tollty, Caerdydd, CF10 1AP
wales@open.ac.uk
029 2047 1170
Learn Direct


Adnodd arlein yw learndirect lle gallwch drefnu’ch addysg o gwmpas eich bywyd bob dydd. Mae rhai cyrsiau yn cynnig cymhorthdal ac eraill am ddim yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. FREEPOST learndirect
0800 101 901
Gyrfaoedd Cymru

Mae Gyrfaoedd Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chanllaw gyrfaoedd dwyieithog, diduedd am ddim i bobl o bob oed.post@careerswales.com
0800 028 4844
Caerdydd CreadigolMae Caerdydd Creadigol yn rhwydwaith newydd sy'n cysylltu pobl sy'n gweithio mewn unrhyw sefydliad, busnes neu swydd greadigol yn ardal Caerdydd.Ystafell 0.63B, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Bute, Rhodfa Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
creativecardiff@cardiff.ac.uk
029 2087 6188