Cyd-weithio i bobl Greadigol – Digwyddiad Newydd! 21/06/2017

Publication2

“Cyd-weithio i bobl Greadigol”
Gweld, Gwrando a Trafod sut all hwn weithio.

Dydd Mercher 21 Mehefin 2017
Theatr Soar, Merthyr Tudful
     
Ymunwch â ni am ddiwrnod (neu ½ diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector creadigol.

Cyd-weithio – atebion creadigol a hwylus i unigedd (10:30 – 12:45) 

Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymchwilio’r potensial ar gyfer gyd-gweithio.

Cofrestru (10:00 – 10:30)

Bwffe a Rhwydweithio – (12:45 – 13:45)

Cydweithio – Sut i fynd ati? Pwy all helpu? (14:00 – 16:30)

Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn trafod modelau ymarferol o gydweithio.

Cofrestru (13:30 – 14:00)

Rhwydweithio, diodydd ac adloniant (16:30 – 17:30)

Cyfranwyr yn cynnwys:

CULT Cymru; Canolfan Gydweithredol Cymru; Undeb y Cerddorion; Cerdd Gydweithredol Sir Ddinbych; Asiantaeth Actorion Oren; Hwyl Hub, Merthyr

Am fwy o wybodaeth cliciwch http://bit.ly/2qWHOg5