Cwrs Rheoli Cynhyrchiad Drama A Ffilm

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn rhedeg Cwrs Rheoli Cynhychiad Drama a Film o’r 11eg Tachwedd – 15fed Tachwedd, 2019 yn y Tramshed Tech, Caerdydd CF11 6BH.

Bydd y cwrs modiwlaidd hwn yn rhoi sylfaen wybodaeth drylwyr i chi o’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynhyrchiad rhagorol ac effeithiol. Gan ddefnyddio seminarau rhyngweithiol, ymarferion ymarferol, byddwch yn gorffen gyda sylfaen gref i adeiladu eich gyrfa ymhellach ac yn rhagori arni fel rheolydd cynhyrchiad.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid drwy Screen Skills i dalu hyd at 80% o gost y cwrs hwn a chyrsiau eraill. Darllenwch y wybodaeth yma ogydd: https://bit.ly/2OqnWPq . Os oes angen help arnoch gyda’ch cais am gyllid, anfonwch e-bost at: sian@bectu.org.uk

Am fwy o wybodaeth ewch at Cwrs Rheoli Cynhychiad Drama a Film