Cydlynydd Newydd Cult Cymru

Helo na, Siwan Jones ydw i, Cydlynydd newydd Cult Cymru.  Dwi’n gweithio ynghyd gyda Siân Gale yn cydlynu’r prosiect. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â chi ac i’ch helpu i ganfod yr hyfforddiant gorau ar gyfer eich datblygiad proffesiynol.

BECTU – Dathlu’r Diwydiannau Creadigol

Dathlu’r Diwydiannau Creadigol

Canolfan Mileniwm Cymru

Mercher 11eg Hydref

3yh – 7yh (cofrestrwch am ddim)

 

Gyda’r gwestai arbennig Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn Llywodraeth Cymru ac arweinwyr o BBC Cymru, ITV Wales, S4C, Opera Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Pam ymuno â ni?

Defnyddiwch y digwyddiad i ddysgu mwy am y gwaith sydd ar gael yn y diwydiannau creadigol, dysgu am bynciau llosg diwydiant a dod i gysylltiad â chyflogwyr a sefydliadau cymorth eraill yn ein harddangosfa.

Cewch gwrdd â staff a llawryddion sy’n gweithio yn y byd ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw hefyd. Bydd ein siaradwyr gwadd yn siarad am gyfleoedd a heriau yn y sector creadigol yng Nghymru a bydd cynghorwyr BECTU wrth law i siarad am y manteision di-ri o ymuno â BECTU – y rhwydwaith diwydiant gorau un – o wasanaethau cyfreithiol a chynrychioli i gyngor hanfodol ar drethi a hawlfraint, o hyfforddiant rhad o ansawdd uchel trwy’n prosiect CULT Cymru, yswiriant a mwy.

Cynhelir cyfres o sgyrsiau byr drwy’r prynhawn/yn gynnar yn y nos a gallwch ymuno â ni hefyd i rwydweithio dros ddiod i gloi’r sesiwn.

Os ydych yn gweithio yn y diwydiant neu’n ystyried gyrfa yn y sectorau creadigol, cofiwch ymuno â ni.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu’ch tocyn rhad ac am ddim, ewch i:  http://bit.ly/2xdVWoH

https-cdn.evbuc.comimages3561179534889005361original

Cyd-weithio i bobl Greadigol – Digwyddiad Newydd! 21/06/2017

Publication2

“Cyd-weithio i bobl Greadigol”
Gweld, Gwrando a Trafod sut all hwn weithio.

Dydd Mercher 21 Mehefin 2017
Theatr Soar, Merthyr Tudful
     
Ymunwch â ni am ddiwrnod (neu ½ diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector creadigol.

Cyd-weithio – atebion creadigol a hwylus i unigedd (10:30 – 12:45) 

Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymchwilio’r potensial ar gyfer gyd-gweithio.

Cofrestru (10:00 – 10:30)

Bwffe a Rhwydweithio – (12:45 – 13:45)

Cydweithio – Sut i fynd ati? Pwy all helpu? (14:00 – 16:30)

Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn trafod modelau ymarferol o gydweithio.

Cofrestru (13:30 – 14:00)

Rhwydweithio, diodydd ac adloniant (16:30 – 17:30)

Cyfranwyr yn cynnwys:

CULT Cymru; Canolfan Gydweithredol Cymru; Undeb y Cerddorion; Cerdd Gydweithredol Sir Ddinbych; Asiantaeth Actorion Oren; Hwyl Hub, Merthyr

Am fwy o wybodaeth cliciwch http://bit.ly/2qWHOg5

Gweithio’n Llawrydd

02 Rhagfyr 2016 – Caerdydd @ 09:30 – 16:30 

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddarganfod yr oblygiadau o weithio’n llawrydd / hunan gyflogedig.

Edrychwn ar y wahanol modelau busnes ac yn darparu awgrymiadau defnyddiol a deunydd ymarferol i helpu chi i ddeall beth sydd angen ei wneud i weithio’n llawrydd.

questions-1014060_640

Rhwydweithio i Bobl Greadigol

22 Tachwedd 2016 @ 18:00 – 21:00)  – Clwb BBC, Llandaf, Caerdydd

Ydych chi….
• Yn casáu cerdded mewn i gyfarfodydd neu ddigwyddiadau rhwydweithio?
• Angen gwneud impact bwerus neu gofiadwy?
• Eisiau ymarfer rhwydweithio mewn algylchedd diogel?

Ymunwch â ni ar y gweithdy rhyngweithiol a hwyliog, lle gewch gyfle i ddefnyddio technegau a sgiliau i rwydweithio’n fwy hyderus.

I gynnwys bwffe ysgafn, lluniaeth a chyfle i rhwydweithio.

CULT Cymru Fair 2015 - Natasha Hirst Photography

CULT Cymru Fair 2015 – Natasha Hirst Photography

 

PRIDE – Sgrinio a Rhwydweithio

nos Iau, 17eg o Dachwedd 2016 @ 18:00 – 21:45, Sinema’r Atrium, USW

Mae’n bleser gan BECTU a Brifysgol De Cymru eich gwahodd i ymuno â ni mewn sgrinio arbennig o’r ffilm ‘Pride’ yng ngwmni David Donovan (cyn lowr / Swyddog Genedlaethol Undeb BECTU) a Daryl Perrins, Darlithydd yn y Brifysgol.

Mae’r stori yn seiliedig ar y berthynas unigryw a adeiladwyd rhwng Undeb Cenedlaethol y Glowyr yng Nghwm Tawe a’r gymuned Lesbiaidd a Hoyw yn Llundain yn ystod Streic y Glowyr yn yr 80au. Un o’r ymgyrchwyr allweddol Undeb y Glowyr oedd David Donovan (a chwaraeir gan Patrick Considine).

pride_poster

Cyflwyno Eich Syniadau

17 Tachwedd 2016 – Caerdydd @ 09:30 – 17:00

Ydych chi’n gweithio yn y sector greadigol? Oes ganddoch chi syniad neu darn o waith yr hoffech ei gyflwyno?

Nod y gweithdy ymarferol undydd hwn yw i eich helpu i gynllunio ac ymarfer eich sgiliau cyflwyno i bortreadu eich syniad neu darn o waith mewn ffordd broffesiynol.

teacher-1014055_1920

CULT Cymru partners with S4C, BAFTA & Albert on Sustainability training

We’re delighted to be organising this dynamic workshop at the Galeri, Caernarfon on Friday 23rd. September.  To find out more about lowering your carbon emissions in TV and Film book your place.  The workshop is endorsed by:  BBC, Sky and ITV.  Aimed at those working in production or craft roles.