BECTU – Dathlu’r Diwydiannau Creadigol

Dathlu’r Diwydiannau Creadigol

Canolfan Mileniwm Cymru

Mercher 11eg Hydref

3yh – 7yh (cofrestrwch am ddim)

 

Gyda’r gwestai arbennig Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn Llywodraeth Cymru ac arweinwyr o BBC Cymru, ITV Wales, S4C, Opera Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Pam ymuno â ni?

Defnyddiwch y digwyddiad i ddysgu mwy am y gwaith sydd ar gael yn y diwydiannau creadigol, dysgu am bynciau llosg diwydiant a dod i gysylltiad â chyflogwyr a sefydliadau cymorth eraill yn ein harddangosfa.

Cewch gwrdd â staff a llawryddion sy’n gweithio yn y byd ffilm, teledu, theatr a digwyddiadau byw hefyd. Bydd ein siaradwyr gwadd yn siarad am gyfleoedd a heriau yn y sector creadigol yng Nghymru a bydd cynghorwyr BECTU wrth law i siarad am y manteision di-ri o ymuno â BECTU – y rhwydwaith diwydiant gorau un – o wasanaethau cyfreithiol a chynrychioli i gyngor hanfodol ar drethi a hawlfraint, o hyfforddiant rhad o ansawdd uchel trwy’n prosiect CULT Cymru, yswiriant a mwy.

Cynhelir cyfres o sgyrsiau byr drwy’r prynhawn/yn gynnar yn y nos a gallwch ymuno â ni hefyd i rwydweithio dros ddiod i gloi’r sesiwn.

Os ydych yn gweithio yn y diwydiant neu’n ystyried gyrfa yn y sectorau creadigol, cofiwch ymuno â ni.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu’ch tocyn rhad ac am ddim, ewch i:  http://bit.ly/2xdVWoH

https-cdn.evbuc.comimages3561179534889005361original