Amdanon Ni

Mae CULT Cymru yn darparu hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth i bobl yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

051-CULTCymruSat-2967

Yn dilyn ein cais ar y cyd am Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) gan BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion ac Undeb yr Ysgrifenwyr fe ffurfiwyd CULT Cymru yn 2008 – ein nod yw cefnogi gweithwyr proffesiynol creadigol drwy roi mynediad i hyfforddiant perthnasol, hygyrch a fforddiadwy.

Mae CULT Cymru yn parhau hyd heddiw i gynnig hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth i bobl sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol – hyd yma, rydym wedi helpu dros 2,000 o unigolion.

Trefnwn ystog o gyrsiau gan gynnwys…

  • Sgiliau Busnes (e.e. Marchnata a Hyrwyddo, Cyllid a Phitsio.)
  • Diwydiant neu Benodol i Swydd (e.e. Hyfforddiant Llais, Meddalwedd Ysgrifennu, Dosbarthiadau Meistr Cerddorol, Rigio a Cholur.)
  • Eraill (e.e. Rheoli Prosiect, Hyfforddi’r Hyfforddwr a Chymorth Cyntaf)