Hafan


Mae CULT Cymru yn brosiect ar y cyd rhwng pedwar undeb yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru. Yr undebau yw BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion a Gild Ysgrifenwyr ym Mhrydain. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr diwydiant, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.

Cyrsiau newydd ar gael. Gweler ein Tudalen Hyfforddi a Digwyddiadau am fanylion pellach ar ein cyrsiau ac i archebu.

Rydym yn trefnu nifer o weithgareddau – megis gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, dosbarthiadau meistr a chefnogaeth diswyddo.