Hafan


“Cyd-weithio i bobl Greadigol”
Gweld, Gwrando a Trafod sut all hwn weithio

Publication2


Dydd Mercher 21 Mehefin 2017
Theatr Soar, Merthyr Tudful
     
Ymunwch â ni am ddiwrnod (neu ½ diwrnod) rhyngweithiol a llawn hwyl i drafod cydweithio fel ffordd bositif o gysylltu â gweithwyr llawrydd a busnesau bach yn y sector creadigol.

Cyd-weithio – atebion creadigol a hwylus i unigedd (10:30 – 12:45)
Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymchwilio’r potensial ar gyfer gyd-gweithio e.e. Addysg Uwch a Bellach, Cwmniau Celfyddydol, Gwneuthurwyr Polisi, Fforwm Partneriaeth Ranbarthol, Sefydliadau Cefnogi Busnes, Awdurdodau Lleol, Gyrfa Cymru a Sefydliadau Cymorth eraill.

Cofrestru (10:00 – 10:30)

Bwffe a Rhwydweithio (12:45 – 13:45)

Cydweithio – Sut i fynd ati? Pwy all helpu? (14:00 – 16:30)
Unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn trafod modelau ymarferol o gydweithio e.e. Gweithwyr Creadigol, Llawryddion, Busnesau Bach a Mentrau Cymdeithasol a Myfyrwyr a Darlithwyr AB ac AU.

Cofrestru (13:30 – 14:00)

Rhwydweithio, diodydd ac adloniant (16:30 – 17:30)

Cyfranwyr yn cynnwys:

CULT Cymru; Academwyr – Alex Bird a Pat Conaty; Canolfan Gydweithredol Cymru; Undeb y Cerddorion; Cerdd Gydweithredol Sir Ddinbych; Asiantaeth Actorion Oren; Hwyl Hub, Merthyr

I gofrestru cliciwch

5841c48ba6515b1e0ad75aa4

Os yw cyllid yn rhwystr i fynychu, ebostiwch rachel@bectu.org.uk

 

 

Cyrsiau newydd ar gael. Gweler ein Tudalen Hyfforddi a Digwyddiadau am fanylion pellach ar ein cyrsiau ac i archebu.

Rydym yn trefnu nifer o weithgareddau – megis gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, dosbarthiadau meistr a chefnogaeth diswyddo.

Cliciwch yma i ddarllen cylchlythyr CULT Cymru.  Am gopi caled ebostiwch rachel@bectu.org.uk
Cylchlythyr CULT Cymru 2013