Hafan


CULT Cymru yw prosiect ar y cyd rhwng pedwar undeb yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru. Yr undebau yw BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion a Gild Ysgrifenwyr ym Mhrydain. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr diwydiant, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.

Rhan bwysig o’n gwaith yn CULT Cymru yw eich helpu i nodi’ch anghenion dysgu personol a datblygiad proffesiynol. Mae angen i ni ddysgu mwy amdanoch chi, y sgiliau rydych chi am eu datblygu a’r math o addysg a hyfforddiant sydd orau gennych, fel y gallwn sicrhau bod gennych fynediad at ddysgu o ansawdd uchel sy’n berthnasol ac yn fforddiadwy.

Cwblhewch ein harolwg dysgu erbyn dydd Gwener 19eg Ionawr 2018 os gwelwch yn dda.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn GWBL GYFRINACHOL yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac ni chaiff enwau unigol eu rhannu gydag unrhyw un y tu allan i’r prosiect.

Cyrsiau newydd ar gael. Gweler ein Tudalen Hyfforddi a Digwyddiadau am fanylion pellach ar ein cyrsiau ac i archebu.

Rydym yn trefnu nifer o weithgareddau – megis gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, dosbarthiadau meistr a chefnogaeth diswyddo.

Cliciwch yma i ddarllen cylchlythyr CULT Cymru.  Am gopi caled ebostiwch rachel@bectu.org.uk
Cylchlythyr CULT Cymru 2013